ข้อแตกต่างระหว่าง ? ขายฝาก / ฝากขาย

ข้อแตกต่างระหว่าง ? ขายฝาก / ฝากขาย

“ขายฝาก หรือ ฝากขาย” มีข้อแตกต่างกันอยู่ จริงหรือไม่! ใช้คำผิดความหมายเปลี่ยน การสื่อสารอาจเพี้ยนจนเข้าใจผิดได้หากไม่ศึกษาคำที่ใช้ให้ดี ในบทความนี้จึงบอกความหมายของการขายฝาก และการฝากขาย ที่มีความแตกต่างซ่อนอยู่มาให้รับรู้แล้วใช้ถูกอย่างแน่นอนง

การขายฝากคืออะไร

การขายฝาก เป็นการทำนิติกรรมในรูปแบบของการขายทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่แล้วประเภท อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน หรือทรัพย์สินประเภท สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ให้กับผู้รับซื้อฝาก โดยมีการทำสัญญาเอกสารขายฝากที่ดินเป็นเอกสารลงนามมีลายลักษณ์อักษรของ ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก จะมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลากำหนดที่ตกลงกัน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกอยู่ที่ผู้รับซื้อฝากทันทีหลังจากที่ส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้รับซื้อฝาก กรณีทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะต้องนำสัญญาขายฝากไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่มีเขตอำนาจด้วย จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

การฝากขายคืออะไร

การฝากขายมักมีความหมายที่ตรงตัว คือ ผู้ฝากขาย โดยนำทรัพย์สินของตนเองไปฝากให้กับตัวแทนที่เรียกกันว่า “นายหน้า” เพื่อช่วยทำการโฆษณาโปรโมทสำหรับกระจายข้อมูลที่เป็นรายละเอียดจุดเด่นในการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าของทรัพย์ แต่ผู้ฝากขายยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยมีสัญญากับนายหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร จะโอนกรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการขายทรัพย์สินได้จริงให้กับผู้รับซื้อ และต้องเปลี่ยนโอนเจ้าของในการขายขาดทันที

ความแตกต่างที่ชี้กระจ่างของ ขายฝากและฝากขาย

ความแตกต่างที่ชี้กระจ่างของ ขายฝากและฝากขาย

วลีคล้ายกันแต่วัตถุประสงค์ของ การขายฝากและการฝากขาย มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้

  • ขายฝาก ต้องทำนิติกรรม สัญญาฝากขาย ณ กรมที่ดิน โดยโอนกรรมสิทธิ์ทันทีที่มีการทำสัญญาต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้กับผู้รับซื้อฝากขาย และสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนย้อนหลังได้ในระยะเวลาที่ตกลงกำหนดไว้ แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดสัญญาให้ครบ
  • ฝากขาย ผู้ขายยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะโอนกรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินมีการถูกขายได้จริงให้กับผู้รับซื้อ ซึ่งมักไม่มีการจัดทำเอกสารลงนามกับเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน เหมือนการขายฝาก แต่ทำสัญญากับนายหน้าแทน เมื่อโอนเปลี่ยนเจ้าของต้องขายขาดทันที ต่างจากการขายฝากที่สามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อรู้วัตถุประสงค์ความหมายของการขายฝากและการฝากขายคงเป็นคำที่ควรมักใช้กันให้ถูกเป็นอย่างมาก ยิ่งบุคคลที่มีทรัพย์สินแล้วกำลังศึกษาข้อมูลด้านขายฝากไม่ควรใช้คำผิดเพราะอาจทำให้ความเข้าใจความหมายได้เพี้ยนในเรื่องการเงินได้ แต่ถ้าหากใครกำลังมองหาบริการขายฝากขอแนะนำบ้านหญิง มีบริการรับขายฝากจำนอง บ้าน-ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ คอนโด อสังหาทุกประเภทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบจากนั้นก็รออนุมัติได้เลย อีกทั้งยังไม่มีหักดอกเบี้ย ไม่มีค่าประกันรายปี แถมลดต้นลดดอกได้อีกด้วย

Baanying Capital | บ้านหญิง แคปปิตอล
“นึกถึงขายฝากต้องบ้านหญิง แคปปิตอล”

CONTACT US
Email Addresses : baanying789@hotmail.com
Line : baanying789
FB : บ้านหญิง แคปปิตอล รับขายฝาก จำนอง บ้านและที่ดิน By สุพรทิพย์Tel : 094-7896392