สิ่งที่ต้องรู้ !! ก่อนขายฝากที่ดิน

สิ่งที่ต้องรู้ !! ก่อนขายฝากที่ดิน

ทรัพย์สินที่นึกถึงคงเป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน หรือรถ ไว้สำหรับเป็นหลักทรัพย์ที่ตนเองมี แต่หากขาดสภาพคล่องทางการเงินจนต้องนำทรัพย์สินไปจำนอง หรืออีกประโยคที่มักได้ยินกันกับคำว่า “ขายฝาก” โดยบทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักการขายฝากที่ดินว่าคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะขายฝากที่ดินได้ ข้อควรรู้ในการขายฝากที่ดินที่ต้องรู้ไว้ไม่เสียหายนั่นเอง

ขายฝากที่ดินคืออะไร

การขายฝากที่ดินคือ การจดทะเบียนเพื่อขายฝากที่สำนักงานที่ดินเป็นการซื้อขายทางนิติกรรมประเภทหนึ่ง จะมาในรูปแบบเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เป็นชื่อสัญญาซื้อขาย เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการเงินทุนฉุกเฉิน ซึ่งการขายฝากที่ดินมีข้อตกลงไว้ว่า สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะตกไปยังคนซื้อโดยคนซื้อมีการตกลงในขณะลงนามไว้ คนขายมีสิทธิไถ่ถอนคืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องไม่เกินตามกฎหมายกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี มีดอกเบี้ยจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หรือตามที่ตกลงกันเอง 

มือใหม่หัดเริ่ม อยากขายฝากที่ดินต้องทำอย่างไร

การฝากขายที่ดินจำเป็นต้องทำที่สำนักงานที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีการลงนามลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานในการฝากขายที่ดิน โดยมีขั้นตอนดังนี้

• ไปดูที่ดิน หรือหลักทรัพย์ที่ต้องการจะขายฝากที่ดิน

• ตกลงราคาสำหรับการฝากขายที่ดิน เมื่อตกลงราคาที่ต้องการเรียบร้อย ไปทำเอกสารสัญญาที่กรมที่ดิน

• เมื่อดำเนินการเอกสารสัญญาที่กรมที่ดินเสร็จเรียบร้อย ผู้ขายฝากจะได้รับผลตอบแทน (เงินสด) ตามตกลงทันที

• ลูกหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนถึงระยะเวลาที่กำหนดในการไถ่ถอน

• หากครบสัญญา สามารถไปไถ่ถอนได้ที่กรมที่ดินตามข้อตกลง

การฝากขายที่ดินใช้เอกสารมากน้อยขนาดไหน

เมื่อมีวิธีการฝากขายที่ดินจะต้องทำข้อตกลงซื้อขายที่จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารลงนาม แต่ในการทำเอกสารข้อตกลงใช้เอกสาร และสิ่งสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักนั่นคือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากขายที่ดินดังนี้

• โฉนดตัวจริง

• บัตรประชาชนตัวจริง

• หากมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล (ถ้ามีให้เตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)

• ทะเบียนบ้านตัวจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)

• ใบทะเบียนสมรส (หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่าและใบแนบท้ายใบหย่าให้ด้วย)

• ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน

• ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย)

• ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างไหนสูงกว่ากัน

• ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1 %

• ค่าอากรแสตมป์

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ก่อนที่จะทำการขายฝากที่ดิน ต้องทำการศึกษาหาความรู้ก่อนทำการให้รอบคอบ เพราะการฝากขายที่ดินเป็นสิ่งที่มีความละเอียด และความรู้ ความชำนาญสำหรับการฝากขาย เพื่อไม่ให้โดนหลอกฉ้อโกงในการตัดสินใจหากใครกำลังมองหาบริการขายฝากขอแนะนำบ้านหญิง มีบริการรับขายฝากจำนอง บ้าน-ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ คอนโด อสังหาทุกประเภทไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบจากนั้นก็รออนุมัติได้เลย อีกทั้งไม่มีหักดอกเบี้ย ไม่มีค่าประกันรายปี แถมลดต้นลดดอกได้อีกด้วย

Baanying Capital | บ้านหญิง แคปปิตอล
“นึกถึงขายฝากต้องบ้านหญิง แคปปิตอล”

CONTACT US
Email Addresses : baanying789@hotmail.com
Line : baanying789
FB : บ้านหญิง แคปปิตอล รับขายฝาก จำนอง บ้านและที่ดิน By สุพรทิพย์Tel : 094-7896392