อยากไถ่ถอนที่ดินจากสัญญาขายฝากต้องทำอย่างไร ?

อยากไถ่ถอนที่ดินจากสัญญาขายฝากต้องทำอย่างไร ?

รู้หรือไม่ ? ขายฝากไม่ใช่การเสียทรัพย์ไปถาวร สามารถนำทรัพย์สินคืนมาเช่มเดิมได้หากรู้จักกับการไถ่ถอน แล้วไถ่ถอนการขายฝากนั้นคืออะไร ถ้าอยากไถ่ถอนที่ดินจาก”สัญญาขายฝาก”ต้องทำอย่างไร เดินเอกสารจะยุ่งยากอย่างที่คิดไหม บทความนี้มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากขายฝากรีบศึกษาด่วน ! เพื่อรู้ทันและเป็นประโยชน์ต่อการทำนิติกรรม

ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินคืออะไร

ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินคือ การที่ผู้ขายฝากได้ชำระหนี้สินเชื่อที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการขายฝาก โดยได้มีสัญญาขายฝากที่เป็นเอกสารลงนามมีลายลักษณ์อักษรในการตกลงกัน เมื่อชำระหนี้ที่กำหนดในสัญญาขายฝากพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมครบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินตามในเอกสารสัญญาขายฝาก และได้กรรมสิทธิ์ของเอกสารเป็นของผู้รับฝากคืนเช่นเดิม

ขั้นตอนการไถ่ถอน

การไถ่ถอนขายฝาก ผู้ขายฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า 3-5 วัน ให้กับผู้รับขายฝาก เพื่อให้ผู้รับฝากทราบกำหนดเวลานัดไถ่ถอน จำนวนสินไถ่ก่อนจะไป ณ กรมที่ดิน กรณีครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ สามารถนำสินทรัพย์ (เงิน) ชำระกับทางสำนักงานที่ดินได้ทันที เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของทรัพย์ในสัญญาขายฝาก โดยสัญญาการขายฝากจะมีระยะเวลาที่ต่างกันในการไถ่ถอน ซึ่งประเภท อสังหาริมทรัพย์ จะมีกำหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และสังหาริมทรัพย์ จะมีกำหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

เอกสารที่ต้องเตรียมใช้เยอะแค่ไหน

เอกสารที่ต้องเตรียมใช้เยอะแค่ไหน

ก่อนจะสิ้นสุดสัญญาขายฝากนั้น ผู้ขายฝาก และผู้รับขายฝาก จำเป็นต้องนำเอกสารขายฝากหรือสัญญาขายฝากที่ได้ลงนามข้อตกลงเมื่อเริ่มทำสัญญา ณ กรมที่ดิน เป็นหลักฐานไว้ในการไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน โดยมีเอกสารที่ประกอบการใช้ไถ่ถอนในสัญญาขายฝาก ดังนี้

  1. สำเนาสัญญาขายฝาก
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา)
  4. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

สิ่งสำคัญในกระบวนการขายฝากที่ดินคือเรื่องของการทำ “สัญญาขายฝาก” ควรศึกษารายละเอียดให้ดีในการตัดสินใจ เพราะการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมมิใช่เรื่องเล็ก โดยเสี่ยงกับการฉ้อโกงหรือโดนหลอกได้ถ้าไม่ศึกษาข้อมูลให้ดี แต่ถ้าหากใครกำลังมองหาบริการขายฝากขอแนะนำบ้านหญิง มีบริการรับขายฝากจำนอง บ้าน-ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ คอนโด อสังหาทุกประเภทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบจากนั้นก็รออนุมัติได้เลย อีกทั้งยังไม่มีหักดอกเบี้ย ไม่มีค่าประกันรายปี แถมลดต้นลดดอกได้อีกด้วย

Baanying Capital | บ้านหญิง แคปปิตอล
“นึกถึงขายฝากต้องบ้านหญิง แคปปิตอล”

CONTACT US
Email Addresses : baanying789@hotmail.com
Line : baanying789
FB : บ้านหญิง แคปปิตอล รับขายฝาก จำนอง บ้านและที่ดิน By สุพรทิพย์
Tel : 094-7896392