เรื่องน่ารู้ !! กับการจำนอง

เรื่องน่ารู้ !! กับการจำนอง

ประโยคที่หลายคนมักจะได้ยินคำว่า “จำนองบ้าน” หรือ “จำนองที่ดิน” ซึ่งยังคงสงสัยว่าการ “จำนอง” นั้นมีการทำสัญญาตามมาด้วยทุกครั้ง แล้วสัญญาจำนองคืออะไรทำไมต้องมีไว้ หากไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินนำมาจำนองได้จริงหรือไม่ ระยะเวลาในการจำนองมีกำหนดไว้ไหม ในบทความนี้จะพาไปหาคำตอบให้ได้รู้จักกับการจำนองมากขึ้น

การทำสัญญาจำนองคืออะไร ทำไมต้องมีไว้

การทำสัญญาจำนองคือ สัญญาเงินกู้รูปแบบหนึ่ง โดยมีการนำเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สินของตนเองเป็นเจ้าของอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด โฉนดที่ดิน ฯลฯ ไปจดทะเบียนรูปแบบเอกสารสัญญาต่อเจ้าพนักงาน มีไว้เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันในการกู้ยืมแก่ผู้รับจำนอง เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพไม่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา และไม่สามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้ จึงเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้การจำนอง แต่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือขายขาดให้กับผู้รับจำนองนั่นเอง

ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินสามารถจำนองได้หรือไม่

ผู้จำนอง ย่อมหมายถึง ผู้ที่ขอกู้เงินโดยมีทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการจำนอง จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ใช้ในการจำนองเท่านั้น หากไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถจำนองได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาที่ผู้จำนองมีชื่อเป็นเจ้าของหรือลงนามได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับมอบอำนาจมาจากเจ้าของทรัพย์สินโดยตรงแบบมีใบสัญญาการมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่มีสัญญาที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีผลในทำการจำนองทรัพย์สินได้ และการจำนองจะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานกรมที่ดินเท่านั้น จึงจะมีผลในการจำนอง

สัญญาการจำนองมีหมดอายุไหม

สัญญาการจำนองมีหมดอายุไหม

การทำสัญญาจำนองย่อมมีอายุจากการที่ทำข้อตกลงในการชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง จะสิ้นสุดไม่มีผลทางกฎหมายแล้วก็ต่อเมื่อ ผู้จำนอง ได้ชำระหนี้ในการจำนองให้กับผู้รับจำนองครบถ้วนตามสัญญา แต่ถ้าผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้จากที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนอง จะถูกคิดดอกเบี้ยเท่ากับการกู้เงินได้ รวมไปถึงผู้รับจำนองสามารถนำทรัพย์สินที่ถูกจำนองมาเป็นของตนได้ หากผู้จำนองขาดการชำระค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งผู้รับจำนองสามารถดำเนินเรื่องฟ้องกับศาลได้ และส่งหนังสือบอกผู้จำนองที่ผิดนัดการชำระล่วงหน้าก่อน

ในเรื่องของสัญญาการจำนองที่หลายคนได้ยินแล้วเหมือนไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรในเชิงกฎหมาย หากไม่มีสัญญาที่ทำต่อเจ้าพนักงานแบบมีลายลักษณ์อักษรก็ไม่ใช่การจำนองที่ถูกต้อง ดังนั้นก่อนทำสัญญาจำนองควรอ่านศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วน และไม่ควรผิดนัดการชำระจำนองเป็นอันขาดหากไม่อยากถูกยึดทรัพย์สินนั้นไป แต่ถ้าหากใครกำลังมองหาบริการจำนอง ขอแนะนำบ้านหญิง มีบริการรับขายฝากจำนอง บ้าน-ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ คอนโด อสังหาทุกประเภทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบจากนั้นก็รออนุมัติได้เลย อีกทั้งยังไม่มีหักดอกเบี้ย ไม่มีค่าประกันรายปี แถมลดต้นลดดอกได้อีกด้วย

Baanying Capital | บ้านหญิง แคปปิตอล
“นึกถึงขายฝากต้องบ้านหญิง แคปปิตอล”

CONTACT US
Email Addresses : baanying789@hotmail.com
Line : baanying789
FB : บ้านหญิง แคปปิตอล รับขายฝาก จำนอง บ้านและที่ดิน By สุพรทิพย์Tel : 094-7896392