เรื่องน่ารู้ !! ของขายฝากโฉนดที่ดิน

เรื่องน่ารู้ !! ของขายฝากโฉนดที่ดิน

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “โฉนดที่ดิน” จะนึกถึงที่ดินทันที แต่ความหมายลึก ๆ ของโฉนดที่ดินคืออะไร การ”ขายฝากโฉนดที่ดิน”จะเข้ามามีบทบาทอะไรได้บ้าง แล้วโฉนดที่ดินแบ่งออกเป็นหลายประเภทจริงหรือไม่ ประเทศไทยมักใช้โฉนดที่ดินกันแบบไหน ซึ่งบทความนี้จะพามารู้จักกับทรัพย์สินที่เป็นรูปแบบโฉนดที่ดินให้ได้รู้จักกันอย่างเบื้องลึกลงไป

โฉนดที่ดินคืออะไร

โฉนดที่ดินคือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรของบุคคลที่เป็นเจ้าของ ซึ่งต้องออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ที่มีโฉนดที่ดินจะถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร และมีอำนาจในการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามพื้นที่ที่กำหนดในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อ การขาย หรือขายฝากโฉนดที่ดินที่สามารถโอนสิทธิให้ผู้ใด

โฉนดที่ดินมีกี่แบบ

เจาะเบื้องลึกลงไปจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วโฉนดที่ดินไม่เพียงแต่เป็นเพียงเอกสารโฉนดรูปแบบเดียวที่มีวิธีการใช้งานเหมือนกันหรือสิทธิ์เท่ากัน ความจริงแต่ละประเภทมีกรรมสิทธิ์ต่างกัน โดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักคือ โฉนดที่ดิน หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งหนังสือแต่ละประเภทจะมีชื่อย่อที่แตกต่างกัน และสังเกตได้จากตามสีของตราครุฑในเอกสาร ดังนี้

 • โฉนดที่ดินตรงครุฑสีแดงหรือนส. 4
  เป็นโฉนดที่ดินที่มาในรูปแบบเป็นใบเอกสารที่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกับเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายมีระวางรูปถ่ายทางอากาศพร้อมหมุดแสดงพื้นที่ชัดเจน โดยให้กรรมสิทธิ์ผู้ถือครองสามารถใช้ประโยชน์ทำอะไรก็ได้ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในเอกสาร และสามารถซื้อ ขาย โอน นำไปจำนองหรือขายฝากโฉนดที่ดินได้ทั้งสิ้นตามการตัดสินใจของผู้ครอบครอง
 • โฉนดที่ดินตราครุฑสีเขียวหรือนส. 3 ก
  เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้น ๆ โดยแตกต่างตรงที่เงื่อนไขผู้ครอบครองจะต้องทำให้ที่ดินเกิดประโยชน์ ไม่สามารถปล่อยทิ้งว่างได้ แต่สามารถซื้อ ขาย โอน นำไปจำนองหรือขายฝากโฉนดที่ดินได้ทั้งสิ้นตามการตัดสินใจของผู้ครอบครอง
 • โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำหรือ นส. 3/นส. 3 ข
  เป็นหนังสือที่แสดงสิทธิการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้น ๆ ได้ ข้อจำกัดไม่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไม่ได้วัดพื้นที่โดยละเอียด ซึ่งการจะออกโฉนดจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามาทำการรังวัดและติดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้าน จึงจะสามารถทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดิน และสามารถซื้อ ขาย โอน นำไปจำนองหรือขายฝากโฉนดที่ดินได้ทั้งสิ้นตามการตัดสินใจของผู้ครอบครอง
 • โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงินหรือส.ป.ก. 4-01
  เป็นเอกสารที่ออกให้เจ้าของมีสิทธิในการทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ดินเท่านั้น โดยจะเป็นโฉนดที่แบ่งตกทอดเป็นมรดกสู่ทายาทได้เท่านั้น และให้ผู้อื่นเช่าเพื่อการเกษตรได้ เนื่องจากเป็นหนังสือที่ออกให้กับผู้มีฐานะยากจน ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ แต่จะไม่สามารถซื้อ ขาย โอน นำไปจำนองหรือขายฝากโฉนดที่ดินได้ทั้งสิ้น
ที่ดินในประเทศไทยมีกี่ประเภท

ที่ดินในประเทศไทยมีกี่ประเภท

ในประเทศไทยหลัก ๆ จะมีประเภทอยู่ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

 • ที่ดินของรัฐ : เป็นที่ดินที่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปแต่เป็นของรัฐโดยตรง รวมไปถึงที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ รัฐจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเท่านั้น
 • ที่ดินของเอกชน : เป็นที่ดินที่ประชาชนทั่วไปสามารถจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน จำนองหรือขายฝาก โดยต้องมีหนังสือสัญญาแสดงสิทธิในที่ดินก่อนจึงจะทำการข้างต้นได้

สิ่งสำคัญของการซื้อขาย จำนองหรือการขายฝากโฉนดที่ดินนั้น จะต้องเรียนรู้ความหมาย และเอกสารต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจก่อนที่จะลงมือ เพื่อป้องกันการโดนฉ้อโกงหลอกซื้อ หลอกขาย ได้ง่าย ๆ แต่ถ้าหากใครกำลังมองหาบริการขายฝากขอแนะนำบ้านหญิง มีบริการรับขายฝากจำนอง บ้าน-ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ คอนโด อสังหาทุกประเภทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบจากนั้นก็รออนุมัติได้เลย อีกทั้งยังไม่มีหักดอกเบี้ย ไม่มีค่าประกันรายปี แถมลดต้นลดดอกได้อีกด้วย

Baanying Capital | บ้านหญิง แคปปิตอล
“นึกถึงขายฝากต้องบ้านหญิง แคปปิตอล”

CONTACT US
Email Addresses : baanying789@hotmail.com
Line : baanying789
FB : บ้านหญิง แคปปิตอล รับขายฝาก จำนอง บ้านและที่ดิน By สุพรทิพย์
Tel : 094-7896392