โฉนดที่ดินชำรุดหรือเสียหายควรทำอย่างไร

โฉนดที่ดินชำรุดหรือเสียหายควรทำอย่างไร

เอกสารเพียงหนึ่งใบที่มีลายลักษณ์อักษรในการทำนิติกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในทรัพย์สินได้ มักไม่พ้นกับเอกสารที่ใครต่อใครมักจะเรียกและอยากครอบครองกันว่า “โฉนดที่ดิน” คงสงสัยกันว่าสิ่งนี้มีความหายที่แท้จริงว่าอะไร แล้วถ้าทำโฉนดที่ดินหายหรือเสียหายควรทำอย่างไรดี เทคนิคการเก็บรักษามีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

โฉนดที่ดินคืออะไร

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะของที่ดินที่ครอบครองเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำนองและขายฝาก รวมถึงมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน

โฉนดที่ดินหายหรือเสียหายควรทำอย่างไร

พื้นฐานเบื้องต้นเมื่อทำโฉนดที่ดินหายหรือเสียหายควรแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน เพื่อเป็นการลงบันทึกประจำวันว่าเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ได้มีเจตนานำไปจำนอง หรือเป็นทรัพย์สินแลกเปลี่ยน แต่ต้องการจะมาขอออกโฉนดเป็นชื่อเดิมโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการทุจริตใด ๆ เมื่อทำการแจ้งความเรียบร้อยจึงสามารถนำบันทึกประจำวันมาติดต่อกับสำนักงานที่ดินในการขอออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ได้ ข้อสำคัญที่สุด! จะต้องมีพยานรับรอง 2 คน ในการยืนยันว่าแนดที่ดินสูญหายจริง และสามารถยืนยันเป็นพยานให้กับเจ้าของได้อีกด้วย ทั้งยังมีเอกสารที่ต้องนำไปเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานตรวจสอบ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้ขอโฉนดที่ดิน
2. ทะเบียนบ้าน
3. พยานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนอย่างน้อย 2 คน
4. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน

วิธีดูแลรักษาโฉนดที่ดิน

วิธีดูแลรักษาโฉนดที่ดิน

• ไม่ควรพับ เนื่องจากรอยพับจะทำให้โฉนดที่ดินชำรุดหรือฉีกขาดได้

• ควรเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันความเปียกชื้นอาจทำให้เกิดเชื้อรา กระดาษเป็นขุยและข้อความในโฉนดที่ดินเลือนหายจนไม่สามารถใช้งานใด ๆ ได้

• ควรใช้ซองพลาสติกสำหรับใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุดได้

• ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเคลือบพลาสติกแข็ง เนื่องจากจะทำให้โฉนดที่ดินฉบับนั้นกลายเป็นโฉนดชำรุดทันที เพราะพนักงานไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิ หรือทำนิติกรรมด้านหลังโฉนดที่ดินฉบับนั้นได้

• เก็บโฉนดที่ดินให้มิดชิด เพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบนำโฉนดที่ดินไปปลอมแปลงเสมือนเป็นกรรมสิทธิ์ของตนใช้ในการจำนอง ขายฝาก และแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน

เอกสารที่เป็นเหมือนเพียงกระดาษแผ่นเดียว แต่มีข้อมูลที่ต้องใช้ทำนิติกรรมอีกหลายอย่างในอนาคต ควรรักษาแนดที่ดินของตนและเก็บไว้ให้ดี เพราะการดำเนินเรื่องเกี่ยวพันกับโฉนดที่ดินไม่ใช่สิ่งที่ได้ง่าย ๆ เลย ทั้งยังเสี่ยงที่จะเกิดกรณีการถูกฉ้อโกงในโฉนดที่ดินได้อีกด้วยเมื่อไม่ดูแลรักษานั่นเอง หากใครกำลังมองหาบริการขายฝากขอแนะนำบ้านหญิง มีบริการรับขายฝากจำนอง บ้าน-ที่ดิน ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อสังหาทุกประเภทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบจากนั้นก็รออนุมัติได้เลย อีกทั้งไม่มีหักดอกเบี้ย ไม่มีค่าประกันรายปี แถมลดต้นลดดอกได้อีกด้วย

Baanying Capital | บ้านหญิง แคปปิตอล
“นึกถึงขายฝากต้องบ้านหญิง แคปปิตอล”

CONTACT US
Email Addresses : baanying789@hotmail.com
Line : baanying789
FB : บ้านหญิง แคปปิตอล รับขายฝาก จำนอง บ้านและที่ดิน By สุพรทิพย์
Tel : 094-7896392